VUSLAT KADIN ÇEŞMESİ ( H.1145- M.1732)

Çeşme hakkında bilgi

Kasımpaşa’da Bahriye caddesi ile Ahmed Efendi Camii Sokağının kavşak noktasında kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış olan bu çeşme, kemerinin üstü hizasına kadar çukurda kalmıştır. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin üzerindeki Seyyid Vehbi’ye ait kitabe şöyledir:

“ Hakaân-ı İskender-haşem Mahmud Han-ı Cem-hadem”

“ Kim adl-ü dâdı dem-be-dem dünyayı âbad eyledi”

“ Ol tacdarın hemşeri bânû-yi hurşid-ahteri”

“ Bu çeşme-i can-perveri izniyle bünyad eyledi”

“ Ağzı sulanır âdemin nâmı anılır zemzemin”

“ Sıbtayn-i Fahr-i Âlemin rûhun bu su şad eyledi”

“ Meşkûr ide sa’yin Hüda târihini yaz Vehbiyâ”

“ Bu çeşmeyi Vuslat Kadın icâd-ü âbad eyledi”

     (1145)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.