YAKACIK – VELİ DAĞI SOKAĞI ÇEŞMESİ (H. 1311- M. 1893)

Çeşme hakkında bilgi

Yakacık’ta Veli Dayı Sokağı’nın başındaki bu çeşmenin geniş bir saçak altında yuvarlak bir kemeri ve bu kemerin içinde oymalu bir mermer ayna taşı vardır. Ayna taşının ortasında oval bir madalyon içerisine çok güzel bir sülüsle yazılmış ve yine çok güzel istif edilmiş ( Ve cealna minel mai külşe şey’in hây) âyeti ile 1311 tarihi okunmaktadır. Suyu akmamaktadır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.