YAKUB KETHÜDA ÇEŞMESİ (H.993-M.1585)

Çeşme hakkında bilgi

Edirnekapı Sofalı Çeşme sokağı (No:11 yanında) üzerindeki bu çeşme klâsik üslûpta kesme taştan yapılmıştır. Mermerden oymalı küçük ayna taşının yanında bir tas yuvası vardır. Çeşmenin önüne tahta perde çekilmiştir. Bu nedenle çeşmenin önü dışardan görülememektedir.

Kemerinin içinde okunması zor bir kitabe vardır:

“ Distûr-ı ekrem-i Şah Aynî Mesih Pâşâ”

“ Dünyayı kıldı ol lûtf ile revan- bahş”

“ Ya’kub Kethüdası yapdı bu çeşme-sârı”

“ Tarih didi Sâi ey âb-ı pâk-i can-bahş”

   (993)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.