ZEHRA HANIM ÇEŞMESİ (H.1284- M.1867)

Çeşme hakkında bilgi

Eyüp’te Vezir Tekkesi caddesinde (No:41 önü) kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşmenin şekli bozulmuş taşları kat kat kireçle örtülmüş, kitabesi okunamaz hale gelmiş, teknesi çukura kalmıştır.

Üç kıtalık kitabesinin son beyti şöyledir:

“ Katre-i cevherle yazdım Şevkiyâ tarihini”

“ Yapdı Zehra Hanım elhak çeşmeyi ber-vefk-ı kâm”

(1248)

Çeşmeyi Zehra Hanım adında bir hayırsever babası Muhtar Efendi ile kardeşi Celâl Bey ruhları için yaptırmıştır. Eyüp Belediyesince çeşmenin onarımı yapılmıştır.


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.