ZEYNEB SULTAN ÇEŞMESİ (H.1184- M.1770)

Çeşme hakkında bilgi

Sirkeci’de Salkımsöğüt Caddesi Taya hatun sokağı (No:2) başında bir yapının altında bulunan bu çeşmenin yüzü badana ile örtülmüştür. Teknesi çukurda kalmış suyu kesilmiştir. Süslü bir çerçeve içindeki iki kıtalık kitabesi şöyledir:

“ Gazi Ahmed Han-ı sâlis duhteri cûd-i zeman”

“ Câmi-ül- hayr-ü kerem hazret-i Zeyneb Sultan”

“ Rûh-i Sultaniyye ayağını cârî kıldı hem”

“ Çok eser yapdı duâsın ide yürüyen civan”

“ Yoluna girdi bu su dest-i melekle açılub”

“ Menba’-ı lütf-ü atâsı çürevandır bu mekân”

“ Gören ecdadına rahmet deyû târihin okur”

“ Suyu ayn-ı selsebîl-saz çeşme-i âb-ı revan”

                                             (1184)


su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.