ÇEŞME BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ

ÇEŞME BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ

 

 

 

Su medeniyetinin yeniden yaşatılmasını gaye edinen SU VAKFI, öncelikle tarihi çeşmelerin tespitiyle işe başlamıştır. Aşağıda ilçelere göre adetleri belirtilen çeşmeler tespit edilmiştir.

 

 

 

Fatih İlçesi 172 adet
Eminönü İlçesi 139 adet
Beyoğlu İlçesi 112 adet
Üsküdar İlçesi 110 adet
Eyüp İlçesi 84 adet
Beşiktaş İlçesi 50 adet
Sarıyer İlçesi 46 adet
Kadıköy İlçesi 26 adet 
Beykoz İlçesi 23 adet
Diğerleri 38 adet
TOPLAM 800 adet

Bu ilçelerdeki çeşmelerin:
- İsim tespitlerinin yapılması
- İnşa tarihlerinin ve banilerinin belirlenmesi
- Mimari özelliklerinin incelenmesi
- Fotoğraflarının çekilmesi
- Bugünkü durumlarının tespiti
- Adreslerinin cadde ve sokak olarak belirtilmesi gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmayı incelemek için tıklayınız.

Devrinin özelliği ve refah seviyesine göre farklılıklar gösteren musluklar da çeşmeye ayrı bir ihtişam kazandırmaktadır. Vakfımız Büyükşehir Belediyesi Amblemli ve "SU VAKFI" yazılı 500 adet musluk döktürmüş ve çeşmelere takmaya başlamıştır.

İstanbul´un plansız gelişmesi esnasında tahrip olan su yolları akan birçok çeşmenin susuz kalmasına sebep olmuştur. Akmayan bu çeşmeleri faaliyete geçirmeyi vazife edinen SU VAKFI faaliyetlerini hızlandırarak, aşağıdaki çeşmelerin suyunu şehir şebeke suyuna bağlı olarak akıtmıştır.

- Ahmed Ağa Çeşmesi (Çengelköy)
- Hamidiye Çeşmesi (Kasımpaşa)
- Ömer Ağa Çeşmesi (Beyoğlu)
- Mahmud Efendi Çeşmesi (Tophane)
- Kaptan-ı Derya Süleyman Ağa Çeşmesi (Kasımpaşa)
- Silahtar Yahya Efendi Çeşmesi (Kabataş)
- Silahtar Yakup Ağa Çeşmesi (Kasımpaşa)
- Kaptan-ı Derya Sadrazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa Çeşmesi (Kasımpaşa)
- Halk Çeşmesi (Fatih)
- Çıraklı Çeşmesi (Fatih)
- Hafız Mehmed Paşa Çeşmesi (Fatih)
- Mustafa Ağa Çeşmesi (Fatih)
- Kurt Ağa Caddesi Çeşmesi (Fatih)
- Fatih Camii Şadırvanı (Fatih)
- Fatih Sultan Mehmed Türbe Çeşmeleri (Fatih)
- Halk Çeşmesi (Fatih)
- Sadrazam Mehmed Paşa Çeşmesi (Eyüp)
- Sadrazam Semiz Ali Paşa Çeşmesi (Eyüp)
- Siyavuş Paşa Çeşmesi (Fatih)
- Kapıcı Çeşmesi (Eyüp)
- Fatih Sultan Mehmed Han Çeşmesi (Eyüp)
- Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi (Eyüp)
- Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi (Eyüp)
- Hayrettin Sultan Kabir Çeşmeleri (Eyüp)
- İslam Bey Çeşmesi (Eyüp)
- Mimar Sinan Türbe Çeşmesi (Eminönü)
- Kapalı Çarşı Çeşmeleri (Eminönü)
- Sahaflar Çarşısı Çeşmeleri (Eminönü)
- Kethuda Seyyid Mehmed Ağa Çeşmesi (Eminönü)
- Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi (Eminönü)
- Hatice Sultan Çeşmesi (Eminönü)
- Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi (Eminönü)
- Bodrum Çeşmesi (Eminönü)
- Hacı Kadın Çeşmesi (Eminönü)
- Halk Çeşmesi (Eminönü)
- Mustafa Ağa Çeşmesi (Karagümrük)
- Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi (Aksaray)
- Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi (Mevlanakapı)
- Kadı Çeşmesi (Fatih)
- Murat Paşa Camii Çeşmesi (Aksaray)
- Turabi Baba Çeşmesi (Kasımpaşa)
- Taksim Maskemi Çeşmesi (Arka Yüzü-Beyoğlu)
- Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi (Kabataş)
- 1. Mahmud Han Çeşmesi (Tophane)
- Saliha Sultan Çeşme ve Sebili (Azaptepe)
- Abdülmecid Han Çeşmesi (Beşiktaş)
- 3. Selim Han Çeşmesi (Beşiktaş)
- Damad İbrahim Paşa Çeşmesi (Ortaköy)

Kültür varlıklarımızın içinde önemli bir yeri olan çeşmelerimizin tarihi, mimari estetik değerlerini ve şehir içindeki müstesna yerlerini görmezlikten gelemeyiz. Bu sebeple ata yadigarı olan çeşmelerimizi yaşatmayı gaye edinen SU VAKFI kapalı bulunan çeşmelerimizi peyderpey açarak gelecek nesillere bu kültür mirasımızı devretmeyi kendisine hedef edinmiştir.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.