;

Uluslararası Su Birliği (IWA) çatısı altında düzenlenen konferans, atık ve atıksulardan enerji (elektrik ve ısı) eldesi sağlayan anaerobik arıtma teknolojisindeki güncel gelişmelerin tartışıldığı bir kongre serisidir. Su Vakfı'nın sponsor olduğu ve 2-6 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen konferans bugüne kadar ki yapılan en büyük kongre özelliği taşıyor. Çoğunluğu yurt dışından olmak üzere 500’ü aşkın akademisyen ve araştırmacı anaerobik teknolojiler, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji, sıfır atık temaları etrafında akademik çalışmalarını sunuyor. Konferansa sponsor olan Su Vakfı, bilimsel çalışmaların daha da artmasına ve akademiye yapılan katkıların güçlenmesine destek oluyor. 

Su Vakfı Başkanı Prof. İzzet Öztürk, IWA-AD18 konferansında “Anaerobic Digestion Technology as a Holistic Option for Integrated Management of Municipal Wastewaters and Kitchen Wastes” başlıklı sunumuyla yurt dışından ve ülkemizden pek çok araştırmacıya konuşmasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca uluslararası çapta su üzerine çalışma yapan pek çok akademisyenin konuşmacı olduğu konferans yoğun ilgiyle karşılandı.

Bu konferansa ev sahipliği yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İTÜ En3Lab Araştırma ekibine teşekkür ediyoruz. 

Su ve çevre konularında bilimsel çalışmalar yapmaya ve bu türden çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz.


Benzer İçerikler

İ̇stanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Uçak Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Meteoroloji̇ Mühendi̇sli̇ği̇ Bölümü, Türki̇ye'de Alanında Tek Olan 10. Uluslara...

22 Mart Dünya Su Gününde “Suya Duyarlı, Sürdürülebi̇li̇r Kentsel Dönüşüm” Öneri̇leri̇ Büyük Kısmı Akdeni̇z İkli̇m Kuşağında Yer Alan Türki̇ye, 21. ...

Türki̇ye Bi̇li̇mler Akademi̇si̇ (Tüba); Gıda Ve Beslenme Çalışma Grubu Organi̇zasyonuyla, İ̇stanbul Sabahatti̇n Zai̇m Üni̇versi̇tesi̇ Ev Sahi̇pli̇ği̇ ...
;