Su Medeniyeti

Canlı hayatın başlangıcı sudur. Tarih boyunca birçok medeniyet su kenarında kurulmuştur.Bunun yanında suyun taşınması, korunması, kullanılması ve su kaynaklı afetlerden korunmak için bir çok teknolojik yöntemler geliştirilmiştir. Bunların bilinen ilk örnekleri Dicle, Fırat, Nil, Ganj, Amazon ve Endüs nehirleri boyunca ortaya çıkmıştır. 
Temel besin kaynağımız olan ekmeğin öğütülmesinde su gücünden tarih boyunca yararlanılmıştır.
Su değirmenleri, teknolojinin gelişmesinde temel düşünce kaynaklarından biri olmuşlardır.
11. yüzyılda Anadolu da yaşamış olan Ebül-iz Cezeri mekaniğin temeli olan çeşitli su makinaları icat etmiştir. Bu icatlar 18. yüzyılda geliştirilen makinelerin çalışmasında kullanılmıştır.
Suyun taşınması ve insanların hizmetine sunulması özel bir hesaplama ve teknoloji gerektirmektedir. Mimar Sinan tarafından İstanbul'un suyunun karşılanması için yapılan bentler ve su taşımasında kullanılan kemerler ayrı birer teknoloji ve sanat harikalarıdır. Günümüzde bu kentlerin yerini içme suyunu temin etme barajları almıştır.
Su, türkü, şiir, hikaye ve romanların yazılmasında her zaman ilham kaynağı olmuştur. Su ile ilgili yazılan en önemli şiirlerin başında büyük divan şairimiz Fuzuli' nin yazmış olduğu su kasidesi gelmektedir. Ünlü şairimiz Necip Fazıl Kısakürek suyun önemini şu dizeleri ile anlatmıştır.
Su duadır, yakarış, ayna, berraklık, saffet;
Onun madeni gökte altınlar gibi sarfet!
Kültür tarihimiz boyunca su dediğimizde akla ilk gelen kelimeler çeşmeler ve sebillerdir. Özellikler Osmanlı Çeşmeleri ve sebilleri suyun dağıtılmasında kullanıldıkları gibi birer sanat şaheseri olma özelliği de taşımaktadır.
Su ve sanat deyince, dünya kültür mirasına bıraktığımız en önemli sanat dallarından birisi ebrudur. 'Su yüzü' anlamına gelen ebru derinliği ve bıraktığı izler açısından yüzyıllar boyunca sanat tarihindeki yerini devam ettirecektir.
Taşıma tarihin ilk yıllarından itibaren ya tekerlekli araba, binek hayvanlar ile ya da su gücüyle yapılmıştır. Su taşımacılığında gücünde ilk zamanlarda basit sallar kullanılırken daha sonraları büyük gemiler devreye girmiştir. Medeniyetlerin gelişmesinde liman kentler en büyük rolü oynamıştır. Tarih boyunca liman kentlere sahip olmak için büyük savaşlar verilmiştir. Buna en güzel örnek İstanbul' un fethidir.
Spor dallarının en önemli su ile ilgili olanlarıdır.Bütün insanların ömürleri boyunca hiç olmasa bir defa yaptıkları yüzmenin insan hayatındaki yeri şüphesiz ki tartışmasızdır.Bunun yanında su topu, kayık yarışları, yelken yarışları spor çeşitleri olarak akla gelen en iyi çözümlerdir.
Günümüz medeniyeti oluşmasında elektriğin yeri çok önemlidir. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı küresel iklim değişimi ve sera etkilerinin atmosferimize verdikleri zararları azaltmanın en önemli çözümü temiz ve yenilenebilen enerji kaynaklarından elektrik üretimidir. Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen çevreye dost ve uyumlu enerjilerin başında gelmektedir. Ülkemizin elektriğinin %22' si bu kaynaklardan üretilmektedir.
Fosil kaynaklı yakıtlardan olan petrolün tükenmek ile karşı karşıya kalması ayrıca çevreye olumsuz etkilerinden dolayı yeni bir yakıta ihtiyaç bulunmaktadır. Su taşıdığı iki hidrojen ve yakıcı bir oksijen molekülü ile alternatif en önemli yakıt kaynağı olarak görülmektedir. Hidrojenin sudan elde edilmesiyle sınırsız ve çevreye dost bir enerji kaynağına ulaşılmış olacaktır. Dünyadaki bir çok otomobil firması hidrojen ile çalışan arabalar üretmeye başlamışlardır. Temiz enerji kaynaklarına olan büyük ihtiyaçtan dolayı bu asır birçok bilim adamı tarafından hidrojen çağı olarak isimlendirilmeye başlanmıştır. Su ile kurulan bir medeniyet yine su ile devam edecektir
Su vakfı tarihin uzun yolculuğunda kurulabilen bu gizli 'su medeniyetini' tanıtmak ve daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

 

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.