BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ

BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ
Kitabın Yazarı : Zekai ŞEN
Boyutları : 110x180 mm
Sayfa Sayısı : 216
Basım Yılı : 2020
ISBN : 978-975-6455-57-9
KDV Dahil Fiyatı : 18.00 TL

BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ Kitabı İçindekiler

BÖLÜM 1 – BİLGİNİN TEMELLERİ

 • Bilgi Nedir?
 • Bilginin Elde Edilişi
 • Bilgi İletimi
 • Anlamlı Bilgi Kümesi
 • İnsan ve Bilgi

BÖLÜM 2 – BİLİMİN NİTELİKLERİ

 • Genel Bilim
 • Bilimsel Bilgi
 • Bilim ve Kökeni
 • Bilim Tanımı
 • Gerçekçilik
 • Örgün Bilgi Kümesi
 • Düzensiz Algılamaların Düzenlenmesi
 • Gözlem ve Deney
 • Bilimin Nitelikleri
 • Olgusallık
 • Mantıksallık
 • Genelleştiricilik
 • Sınırlılık
 • Tarafsızlık
 • Yenilikçilik
 • Yanlışlanabilirlik
 • Durağan Olmamak
 • Eleştirilebilirlik
 • Seçicilik
 • Bilimde Varsayımlar ve Kabuller
 • İdealleştirmeler
 • Yaklaşıklık
 • Bilimsel Kanunlar
 • Kuramlar (Teoriler)
 • Bilimde Yanlış Anlamalar
 • Bilimsellik

BÖLÜM 3 – BİLİM YAPMA İLKELERİ

 • Bilim ve Bilim Adamı
 • Bilim Adamının Özellikleri
 • Bilim Felsefesi
 • Bilim Mantığı
 • Sormak ve Sorgulamak
 • Geçmiş Çalışmaların İncelenmesi (Kaynak incelenmesi)
 • Laboratuvar İncelemeleri
 • Uygulama ve Yorumlar

BÖLÜM 4 – DÜŞÜNCE İLKELERİ

 • Düşünce Tarzları
 • Özgür Düşünce 
 • Sınırsız Düşünce 
 • Sınır Ötesi Düşünce 
 • Eleştirel Düşünce 
 • Öncesi Olan Sonracı Düşünce 
 • Sorgulayan Düşünce 
 • Sessiz Yıkıcı Ama Sözel Yapıcı Düşünce
 • İnancı Sabit Olmayan Düşünce 
 • Paylaşımcı Düşünce
 • Demokratik Olmayan Düşünce
 • Korkusuz Düşünce
 • Yayılımcı Düşünce
 • Beyin fırtınası


BÖLÜM 5 – ARAŞTIRICILIK RUHU

 • Buluş İçin Düşünmek
 • İdrak ve Düşünce Saflığı
 • Tecrübeye Güven
 • Takım Ruhu
 • Faydalı Olmak
 • Akıl, Mantık ve Kalp
 • Etik Değerler

BÖLÜM 6 – TASARIMLAR

 • Şekil Bilgisi (Geometri)
 • Denklem, Model Ve Yazılımlar
 • Yöntembilim (Metodoloji)
 • Belirgin Yöntemler
 • Belirgin Olmayan Yöntemler

BÖLÜM 7 - ESER YAZABİLME İLKELERİ

 • Eser Eleştirme Teknikleri
 • Eser Verme Zorunluluğu
 • Eser Yazma Teknikleri
 • Kitap Yazma Kuralları

BÖLÜM 8 – DİL VE EĞİTİM

 • Dil ve Önemi
 • Yabancı Dil
 • Matematik Fonksiyonların Türkçe’ye Tercümesi
 • Doğru Denklemi
 • İkinci Dereceden Eğri Denklemi (Parabol)
 • Üçüncü Dereceden Eğri Denklemi (Kübik)
 • Çok Dereceden Eğri Denklemi (Polinom)
 • Ondalık Üslü Denklem (Kuvvet Fonksiyonu)
 • Üssel Eğri Denklemi (Eksponansiyel)
 • Logaritmik Eğri Denklemi
 • Çifte Teğet (Asimptotik) Eğri Denklemi (Hiperbol)
 • Karmaşık Eğri Denklemi
 • Türkçe’den Matematikçeye Tercümeler
 • Matematikçeden Türkçe’ye Tercümeler
 • Uluslararası Nitelikte Üniversite 

BÖLÜM 9 – YÖNTEMBİLİM

 • Genel
 • İhtimal Yöntembilim
 • İstatistik Yöntembilim
 • Stokastik Yöntembilim Yapay Sinir Ağları (YSA) Yöntembilim
 • Genetik Algoritma Yöntembilim
 • Bulanık Mantık Yöntembilim

Bu kitabı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz:

https://www.garantikitap.com/kitap/bilim-ve-bilimsel-arastirma-ilkeleri-zekai-sen-9789756455463

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.