BULANIK MANTIK İLKELERİ ve MODELLEME (Genişletilmiş 3. BASKI)

BULANIK MANTIK İLKELERİ ve MODELLEME (Genişletilmiş 3. BASKI)
Kitabın Yazarı : Zekai ŞEN
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 361
Basım Yılı : 2009
ISBN : 978-975-6455-42-5
KDV Dahil Fiyatı : 27.00 TL
Adet:

BULANIK MANTIK İLKELERİ ve MODELLEME (Genişletilmiş 3. BASKI) Kitabı İçindekiler

BÖLÜM 1: BELİRSİZLİK KAVRAMLARI

 • Belirsizlik ve Kesin Olmayış
 • Belirsizlik Yöntemleri
 • Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri
 • Bulanık Sistem ne Demektir?
 • Problemler

BÖLÜM 2: ÜYELİK FONKSİYONLARI

 • Üyelik Fonksiyonu Kısımları
 • Bulanıklaştırma
 • Üyelik Derecesi Atanması
 • Üyelik Fonksiyonları
 • Üçgen
 • Yamuk
 • Sigmoid
 • İhtimal Yoğunluk Fonksiyonları
 • İki Parçalı Gauss
 • Genel Çan (Gauss) Eğrisi
 • S-Şekilli
 • Z-Şekilli
 • Problemler

BÖLÜM 3: KLASİK VE BULANIK KÜMELER

 • Küme Tanım ve Türleri
 • Küme Öğeleri
 • Klasik Kümeler
 • Bulanık Kümeler
 • Temel (Toplum) ve Boş Kümeler
 • Alt Küme
 • Küme Geometrik Gösterimi
 • Küme İşlemleri
 • Birleşik Kümeler
 • Kesişen Kümeler
 • Bağdaşamayan Kümeler
 • Bağımsız Kümeler
 • İçerilen Kümeler
 • Tamamlayıcı Kümeler (Değillenme)
 • Çıkarılan Kümeler
 • Çarpım Kümeleri
 • Çoklu Küme İşlemleri
 • Doğal Dil
 • Sözel Eşikler
 • Daraltma (Contraction)
 • Genişletme (Dilation)
 • Yoğunlaştırma (Intensification)
 • Bulanık Sayılar
 • Bulanık Matematik
 • Bulanık Sayıların Toplanması
 • Bulanık Sayıların Çıkarılması
 • Bulanık Sayıların Çarpılması
 • Sabit Bir Sayı ile Çarpma
 • Bulanık Sayıların Bölünmesi
 • Sabit Sayı ile bölünmesi
 • Bulanık Sayıların Uç (Ekstrem) Değerleri
 • Genelleme İlkesi
 • Problemler

BÖLÜM 4: BULANIK KÜME İLİŞKİLERİ

 • Klasik Bulanık İlişkiler
 • Bulanık Tolerans ve Eşdeğerlik İlişkileri
 • Değer Atamaları
 • Mantık İlişkileri
 • Bulanık Birleşimler (compositions)
 • Mantık Sınıflaması
 • Orantılı İlişkiler
 • Ters İlişkileri
 • Gelişigüzel İlişkileri
 • Uç (ekstrem) İlişkiler
 • İklim Sınıflandırması
 • Bulanık Kümeleme Yöntemleri
 • Mesafe Ölçütleri
 • k-Ortalamaları
 • Bulanık c-Ortalamaları (BCO)
 • Problemler

BÖLÜM 5: BULANIK KURAL TABANI

 • Bulanıklaştırma
 • “EĞER    İSE   ” Kuralları
 • Bulanık Önermeler
 • Giriş Kural Tabanının Kurulması
 • Mekanik Belgelendirme
 • Kişisel Sezgi
 • Uzman Görüş
 • Veri İle Eleme
 • Tetikleme
 • İnanç Derecesi
 • Tüm Kural Tabanı (ardıl kısım)
 • Problemler

BÖLÜM 6: BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (BÇS)

 • Bulanık Çıkarım Sistemi (BÇS)
 • MAMDANI BÇS
 • Bulanık Kuralların Harmanlanması
 • Kural Tabanlı Sistemler
 • Grafik Çıkarım Teknikleri
 • Durulaştırma Yöntemleri
 • SUGENO BÇS
 • TSUKAMOTO BÇS
 • ŞEN BÇS
 • BÇS Eğitimi
 • Ardışık Yinelemeli Ağ BÇS (ADAPTIVE-NETWORK-BASED FIS, ANFIS)
 • ANFIS Tuzakları
 • Problemler

BÖLÜM 7: GENEL UYGULAMALAR

 • Dil Ve Sayı İlişkileri
 • Bulanık Ve Bulanık Olmayan Cümleler
 • Duruma Göre Değişen Üyelik Fonksiyonları
 • Bulanık Cümlelerin Sayısal Değerleri
 • Bulanık Görüntü İşleme
 • Bulanık Görüntü İşleme Sistemi
 • Bulanıklaştırma
 • Üyelik Derecesi Üzerinde Yapılan İşlemler
 • Durulaştırma
 • Bulanık Öğrenme Sistemleri
 • Bulanık Sistem
 • Bulanık Kümemele Yaklaşımları
 • Klasik k-ortalamalı Kümelere Ayırma Yöntemi
 • Bulanık c-ortalamalı Kümelere Ayırma Yöntemi
 • İstanbul Bulanık Mantık Deprem Hasar Modeli
 • İBDEM Yazılımı İle Tekil Bina Hasar Değerlendirilmesi
 • Betonarme Binalar
 • Yığma ve Karma Binalar
 • İSTANBUL Su Dağıtım Mantığı
 • Göl Seviyesi TAKAGI-SUGENO (TS) Bulanık Modeli
 • Bulanık Modelleme
 • Bulanık Mantık Su Sarfiyatı Tahmini Modellemesi
 • Veri Takımı
 • Sonuçlar
 • Bulanık Mantık Regresyon Yöntemi
 • Bulanık Doğrusal Regresyon Yönteminin Uygulaması

Altta bu kitabın 2. Baskısının kapağı görülmektedir.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.