;

DENİZ DEŞARJI TESİSLERİ TASARIMI

Kitabın Yazarı : Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 458
Basım Yılı : 2011
ISBN : 978-975-6455-50-0
KDV Dahil Fiyatı : 45.00 TL

1. BÖLÜM-ÇEVRE STANDARTLARI, SÜRDÜREBİLİRLİK VE ATIKSU DENİZ DEŞARJ SİSTEMLERİ

 • Çevre Standartları-Kalkınma Seviyesi İlişkileri
 • Ekonomik Kalkınma Seviyesi ile Uyumluluğu Esas Alan Standart İhtiyacı
 • Bazı Ekonomik Müşahedeler
 • Sürdürülebilir Bir Atıksu Arıtma Alternatifi Olarak Deniz Deşarj Sistemleri


2. BÖLÜM-DENİZ ORTAMI

 • Deniz Suyunun Özellikleri
 • Deniz Suyunun Kimyasal Bileşimi
 • Deniz Suyunun Tuzluluğu
 • Deniz Suyunun Sıcaklığı
 • Deniz Suyunun Yoğunluğu
 • Hidrojen İyonu Konsantrasyonu (pH)
 • İz Elementleri
 • Çözünmüş Gazlar
 • Organik Maddeler
 • Deniz Suyunun Optik Özellikleri


3. BÖLÜM-AKINTILAR

 • Yoğunluk Akıntıları
 • Gel-Git Akıntıları
 • Rüzgar Akıntıları
 • Dalgalar Sebebiyle Oluşan Akıntılar
 • Dip Sularının Yüzeye Çıkması Yoluyla Düşey Karışım (Upwelling)
 • İç Denizlerde Dip Sularının Yenilenmesi
 • Türk Boğazlar Sisteminin Hidrografik Özellikleri


4. BÖLÜM-ATIKSU DENİZ DEŞARJI SİSTEMLERİ

 • Deşarj Öncesi Atıksu Arıtımı
 • Mekanik Ön Arıtmadan Sonra Deşarj
 • Kimyasal Ön Arıtmadan Sonra Deşarj
 • İkinci Kademe Biyolojik Arıtma ve/veya Dezenfeksiyondan Sonra Deşarj
 • Arıtma Çamurunun da Ayrı Bir Hatla Denize Verildiği Çift Hatlı Deşarj
 • Biyolojik Nütrient Gideriminden Sonra Deşarj
 • Ön Arıtmadan Sonra Mevsimlik Deşarj
 • Boyuna Kademelendirme İle Değişken Ön Arıtma
 • Türkiye İçin Uygun Arıtma Sistemleri
 • Arazinin Az ve Kıymetli Olduğu Sahil Beldeleri
 • Turistik Önemi Yüksek Sahil Beldeleri
 • Deşarj Parametreleri
 • Deşarj Edilen Atıksuların Seyrelmesi
 • Su Kalitesi Standartları
 • Deniz Araştırmaları


5. BÖLÜM-ATIKSULARIN DENİZ ORTAMINDA SEYRELMESİ

 • Jet ve Bulutlar
 • Seyrelme Hesapları
 • İlk Seyrelme Hesabı
 • Durgun ve Üniform Yoğunluklu Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı
 • Yoğunluk Tabakalaşması Bulunan Durgun Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı
 • İkinci Seyrelme (S2) Hesabı
 • Üçüncü Seyrelme (S3) Hesabı
 • UYGULAMALAR


6. BÖLÜM-DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN HİDROLİK TASARIMI

 • Hidrolik Tasarım Kriterleri
 • Hız Kriterleri
 • Deliklerin Çap, Aralık ve Sayıları
 • Deşarj İçin Gerekli Minimum Hidrolik Yük
 • Sürekli Yük Kayıpları
 • Yoğunluk Farkından İleri Gelen Hidrolik Yük
 • Yersel Yük Kayıpları
 • Med-Cezirden Dolayı Gereken Yük
 • Difüzördeki Yük Kayıpları
 • Difüzöre Deliklerden Tuzlu Su Girişinin Önlenmesi
 • Deşarj Hatlarında Su Darbesi ve Hava Birikmesi Kontrolü
 • Cazibeli Deşarj Hatlarında Serbest Yüzeyli Akımın Kontrolü
 • UYGULAMALAR


7. BÖLÜM-DALGA VE AKINTI HAREKETLERİ

 • Dalga Hareketleri
 • Küçük Genlikli Dalga Teorisi
 • Sığlaşma ve Dönmenin Dalga Özelliklerine Etkisi
 • Dalga Kırılması
 • Rüzgar Dalgalarının Yükseklik ve Periyodunun Tahmini
 • Etkin Dalga Karakteristikleri Tahmin Yöntemi
 • Dalga Spektrumları Yöntemi
 • Deniz Yapılarına Etkiyen Hidrodinamik Yükler
 • Lineer Dalga Teorisine Göre Hesap
 • Grace Yöntemi
 • Janson Yöntemi
 • Türkiye Denizleri İçin Tasarım Dalgası Karakteristikleri
 • Deniz Dibine Döşenen Borulara Etki Eden Akıntı Yükleri
 • Deniz Dibindeki Borunun Stabilitesinin Tahkiki
 • Hendek Malzemesi Çapının Tayini
 • Sahilde Hendek Üstü veya Kıyı Tahkimatı Tasarımı
 • UYGULAMALAR


8 BÖLÜM-DEŞARJ HATLARINDA GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME ANALİZLERİ

 • Hidrolik İç Basınç
 • Su Darbesi Tesirleri
 • Dış Su Basıncı
 • Dalga ve Akıntı Yüklerinden İleri Gelen Gerilmeler
 • Eksenel Eğilme Sonucu Oluşan Gerilmeler
 • Toprak Yükleri
 • Sıcaklık Tesiriyle Ortaya Çıkan Gerilmeler
 • UYGULAMALAR


9 BÖLÜM-BORU CİNSLERİ VE DEŞARJ HATTI İNŞA YÖNTEMLERİ

 • Boru Cinsleri
 • Font (Pik) Boruları
 • Çelik Borular (ÇB)
 • Ön Gerilmeli Beton Borular (ÖBB)
 • Plastik Borular
 • İnşa Yöntemleri
 • Yüzdürme Yöntemi
 • Tabandan Çekme Yöntemi
 • Teker Teker veya Modüller Halinde Batırma Yöntemi
 • Gemiden Döşeme Yöntemi
 • UYGULAMALAR


10 BÖLÜM-ATIKSU ÖN ARITMA VE DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN MALİYETİ

 • Atıksu Arıtma Tesislerinin Maliyet Analizi
 • Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemlerinin Maliyeti
 • Ön Arıtma Sistemi
 • Derin Deniz Deşarj Sistemi
 • Maliyet Analizindeki Kabul ve Kriterler
 • Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemleri İçin Maliyet Tahminleri
 • Atıksu Ön Arıtma Sistemlerinin Maliyetleri
 • Atıksu Arıtma Sistemleri Maliyetlerinin 2010 Yılı Verileri ile Değerlendirilmesi
 • Deniz Deşarj Hatlarının Maliyeti


11 BÖLÜM-TERMAL DEŞARJLAR

 • Termal Deşarjların Çevresel Etkileri
 • Termal Deşarj Hatlarında Sıcaklık Dağılımının Modellenmesi
 • Su Alma Yapılarında Midye Kontrolü
 • UYGULAMALAR


12 BÖLÜM-TUZLU VE YOĞUN SU DEŞARJLARI

 • Tuzlu Su Deşarjları
 • Tuzlu Su Deşarjlarında İlk Seyrelmenin Hesabı
 • Yoğun Su Deşarjı Modelleme Çalışmaları
 • Yoğun Tuzlu Su Deşarjlarında Alıcı Ortamda Oluşacak İlk Seyrelmenin “Brine Discharge Calculator/Yoğun Tuzlu Su Deşarjı Hesaplayıcısı- Ters Osmos (RO) Modülü” ile Hesaplanması
 • Maksimum yükselme noktasındaki jetin minimum eksenel seyrelmesinin hesabı
 • Tuzlu Su Deşarjları İle İlgili Mevzuat
 • UYGULAMALAR


13 BÖLÜM-AKARSULARA DEŞARJ

 • Genel
 • Ani Kaynak Deşarjı
 • Sürekli Kaynak Deşarjı
 • Akarsu Ağızlarına (Haliçlere) Deşarj
 • Karışım Bölgeleri
 • Akarsulara Boşalan Atıksu Deşarj Tesisleri
 • Haliçlerdeki Akıntıların Hesabı (Lung-O’Connor Yöntemi)
 • UYGULAMALAR


14 BÖLÜM-DİP TARANTILARININ DENİZLERE BOŞALTIMI

 • Konunun Önemi ve Boyutları
 • Dip Tarantılarının Genel Özellikleri
 • Dip Taramasında Kullanılan Yöntemler
 • Dip Tarantılarının Deniz Ortamındaki Seyrelme ve Taşınım Süreci
 • Denizlere Dip Tarantısı Boşaltımının Çevresel Etkileri
 • UYGULAMALAR

 

 • EKI Deniz Deşarj Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği
 • EKI-I Difüzör Hidrolik Hesabı
 • EKI-II Dalga İklim Analizi
 • EKI-III Lineer Dalga Teorisine Göre Dalga Yükü Hesabı Sonuçları
   

Bu kitabı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz:

https://www.garantikitap.com/kitap/deniz-desarji-tesisleri-tasarimi-izzet-ozturk-9789756455500


;