DENİZ DEŞARJI TESİSLERİ TASARIMI

DENİZ DEŞARJI TESİSLERİ TASARIMI
Kitabın Yazarı : Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 458
Basım Yılı : 2011
ISBN : 978-975-6455-50-0
KDV Dahil Fiyatı : 25.00 TL
Adet:

DENİZ DEŞARJI TESİSLERİ TASARIMI Kitabı İçindekiler

1. BÖLÜM-ÇEVRE STANDARTLARI, SÜRDÜREBİLİRLİK VE ATIKSU DENİZ DEŞARJ SİSTEMLERİ

 • Çevre Standartları-Kalkınma Seviyesi İlişkileri
 • Ekonomik Kalkınma Seviyesi ile Uyumluluğu Esas Alan Standart İhtiyacı
 • Bazı Ekonomik Müşahedeler
 • Sürdürülebilir Bir Atıksu Arıtma Alternatifi Olarak Deniz Deşarj Sistemleri


2. BÖLÜM-DENİZ ORTAMI

 • Deniz Suyunun Özellikleri
 • Deniz Suyunun Kimyasal Bileşimi
 • Deniz Suyunun Tuzluluğu
 • Deniz Suyunun Sıcaklığı
 • Deniz Suyunun Yoğunluğu
 • Hidrojen İyonu Konsantrasyonu (pH)
 • İz Elementleri
 • Çözünmüş Gazlar
 • Organik Maddeler
 • Deniz Suyunun Optik Özellikleri


3. BÖLÜM-AKINTILAR

 • Yoğunluk Akıntıları
 • Gel-Git Akıntıları
 • Rüzgar Akıntıları
 • Dalgalar Sebebiyle Oluşan Akıntılar
 • Dip Sularının Yüzeye Çıkması Yoluyla Düşey Karışım (Upwelling)
 • İç Denizlerde Dip Sularının Yenilenmesi
 • Türk Boğazlar Sisteminin Hidrografik Özellikleri


4. BÖLÜM-ATIKSU DENİZ DEŞARJI SİSTEMLERİ

 • Deşarj Öncesi Atıksu Arıtımı
 • Mekanik Ön Arıtmadan Sonra Deşarj
 • Kimyasal Ön Arıtmadan Sonra Deşarj
 • İkinci Kademe Biyolojik Arıtma ve/veya Dezenfeksiyondan Sonra Deşarj
 • Arıtma Çamurunun da Ayrı Bir Hatla Denize Verildiği Çift Hatlı Deşarj
 • Biyolojik Nütrient Gideriminden Sonra Deşarj
 • Ön Arıtmadan Sonra Mevsimlik Deşarj
 • Boyuna Kademelendirme İle Değişken Ön Arıtma
 • Türkiye İçin Uygun Arıtma Sistemleri
 • Arazinin Az ve Kıymetli Olduğu Sahil Beldeleri
 • Turistik Önemi Yüksek Sahil Beldeleri
 • Deşarj Parametreleri
 • Deşarj Edilen Atıksuların Seyrelmesi
 • Su Kalitesi Standartları
 • Deniz Araştırmaları


5. BÖLÜM-ATIKSULARIN DENİZ ORTAMINDA SEYRELMESİ

 • Jet ve Bulutlar
 • Seyrelme Hesapları
 • İlk Seyrelme Hesabı
 • Durgun ve Üniform Yoğunluklu Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı
 • Yoğunluk Tabakalaşması Bulunan Durgun Ortama Yatay Dairesel Jet Deşarjında İlk Seyrelme Hesabı
 • İkinci Seyrelme (S2) Hesabı
 • Üçüncü Seyrelme (S3) Hesabı
 • UYGULAMALAR


6. BÖLÜM-DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN HİDROLİK TASARIMI

 • Hidrolik Tasarım Kriterleri
 • Hız Kriterleri
 • Deliklerin Çap, Aralık ve Sayıları
 • Deşarj İçin Gerekli Minimum Hidrolik Yük
 • Sürekli Yük Kayıpları
 • Yoğunluk Farkından İleri Gelen Hidrolik Yük
 • Yersel Yük Kayıpları
 • Med-Cezirden Dolayı Gereken Yük
 • Difüzördeki Yük Kayıpları
 • Difüzöre Deliklerden Tuzlu Su Girişinin Önlenmesi
 • Deşarj Hatlarında Su Darbesi ve Hava Birikmesi Kontrolü
 • Cazibeli Deşarj Hatlarında Serbest Yüzeyli Akımın Kontrolü
 • UYGULAMALAR


7. BÖLÜM-DALGA VE AKINTI HAREKETLERİ

 • Dalga Hareketleri
 • Küçük Genlikli Dalga Teorisi
 • Sığlaşma ve Dönmenin Dalga Özelliklerine Etkisi
 • Dalga Kırılması
 • Rüzgar Dalgalarının Yükseklik ve Periyodunun Tahmini
 • Etkin Dalga Karakteristikleri Tahmin Yöntemi
 • Dalga Spektrumları Yöntemi
 • Deniz Yapılarına Etkiyen Hidrodinamik Yükler
 • Lineer Dalga Teorisine Göre Hesap
 • Grace Yöntemi
 • Janson Yöntemi
 • Türkiye Denizleri İçin Tasarım Dalgası Karakteristikleri
 • Deniz Dibine Döşenen Borulara Etki Eden Akıntı Yükleri
 • Deniz Dibindeki Borunun Stabilitesinin Tahkiki
 • Hendek Malzemesi Çapının Tayini
 • Sahilde Hendek Üstü veya Kıyı Tahkimatı Tasarımı
 • UYGULAMALAR


8 BÖLÜM-DEŞARJ HATLARINDA GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME ANALİZLERİ

 • Hidrolik İç Basınç
 • Su Darbesi Tesirleri
 • Dış Su Basıncı
 • Dalga ve Akıntı Yüklerinden İleri Gelen Gerilmeler
 • Eksenel Eğilme Sonucu Oluşan Gerilmeler
 • Toprak Yükleri
 • Sıcaklık Tesiriyle Ortaya Çıkan Gerilmeler
 • UYGULAMALAR


9 BÖLÜM-BORU CİNSLERİ VE DEŞARJ HATTI İNŞA YÖNTEMLERİ

 • Boru Cinsleri
 • Font (Pik) Boruları
 • Çelik Borular (ÇB)
 • Ön Gerilmeli Beton Borular (ÖBB)
 • Plastik Borular
 • İnşa Yöntemleri
 • Yüzdürme Yöntemi
 • Tabandan Çekme Yöntemi
 • Teker Teker veya Modüller Halinde Batırma Yöntemi
 • Gemiden Döşeme Yöntemi
 • UYGULAMALAR


10 BÖLÜM-ATIKSU ÖN ARITMA VE DENİZ DEŞARJI TESİSLERİNİN MALİYETİ

 • Atıksu Arıtma Tesislerinin Maliyet Analizi
 • Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemlerinin Maliyeti
 • Ön Arıtma Sistemi
 • Derin Deniz Deşarj Sistemi
 • Maliyet Analizindeki Kabul ve Kriterler
 • Ön Arıtma ve Deniz Deşarj Sistemleri İçin Maliyet Tahminleri
 • Atıksu Ön Arıtma Sistemlerinin Maliyetleri
 • Atıksu Arıtma Sistemleri Maliyetlerinin 2010 Yılı Verileri ile Değerlendirilmesi
 • Deniz Deşarj Hatlarının Maliyeti


11 BÖLÜM-TERMAL DEŞARJLAR

 • Termal Deşarjların Çevresel Etkileri
 • Termal Deşarj Hatlarında Sıcaklık Dağılımının Modellenmesi
 • Su Alma Yapılarında Midye Kontrolü
 • UYGULAMALAR


12 BÖLÜM-TUZLU VE YOĞUN SU DEŞARJLARI

 • Tuzlu Su Deşarjları
 • Tuzlu Su Deşarjlarında İlk Seyrelmenin Hesabı
 • Yoğun Su Deşarjı Modelleme Çalışmaları
 • Yoğun Tuzlu Su Deşarjlarında Alıcı Ortamda Oluşacak İlk Seyrelmenin “Brine Discharge Calculator/Yoğun Tuzlu Su Deşarjı Hesaplayıcısı- Ters Osmos (RO) Modülü” ile Hesaplanması
 • Maksimum yükselme noktasındaki jetin minimum eksenel seyrelmesinin hesabı
 • Tuzlu Su Deşarjları İle İlgili Mevzuat
 • UYGULAMALAR


13 BÖLÜM-AKARSULARA DEŞARJ

 • Genel
 • Ani Kaynak Deşarjı
 • Sürekli Kaynak Deşarjı
 • Akarsu Ağızlarına (Haliçlere) Deşarj
 • Karışım Bölgeleri
 • Akarsulara Boşalan Atıksu Deşarj Tesisleri
 • Haliçlerdeki Akıntıların Hesabı (Lung-O’Connor Yöntemi)
 • UYGULAMALAR


14 BÖLÜM-DİP TARANTILARININ DENİZLERE BOŞALTIMI

 • Konunun Önemi ve Boyutları
 • Dip Tarantılarının Genel Özellikleri
 • Dip Taramasında Kullanılan Yöntemler
 • Dip Tarantılarının Deniz Ortamındaki Seyrelme ve Taşınım Süreci
 • Denizlere Dip Tarantısı Boşaltımının Çevresel Etkileri
 • UYGULAMALAR

 

 • EKI Deniz Deşarj Sistemi Uygulamaları İçin Bir Proje Örneği
 • EKI-I Difüzör Hidrolik Hesabı
 • EKI-II Dalga İklim Analizi
 • EKI-III Lineer Dalga Teorisine Göre Dalga Yükü Hesabı Sonuçları
   
su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.