HİDROMEKANİK

HİDROMEKANİK
Kitabın Yazarı : Prof. Dr. R. Ferruh MÜFTÜOĞLU
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 251
Basım Yılı : 2011
ISBN : 978-975-6455-45-6
KDV Dahil Fiyatı : 25.00 TL
Adet:

HİDROMEKANİK Kitabı İçindekiler

1. Bölüm - Genel Bilgiler

 • Boyut kavramı ve mekanik boyutlar
 • Birim ve birim sistemleri
 • S.I. veya M.K.S. sistemi
 • C.G.S. sistemi
 • M.Kf.S. sistemi
 • İngiliz birimler sistemi
 • Bazı dönüştürmeler
 • Özgül kütle ve ağırlığın boyut ve birimleri
 • Boyut homojenliği
 • Boyutsuz sayılar
 • Gerilme kavramı
 • Sorular


2. Bölüm - Sıvıların Özellikleri

 • Viskozite
 • Viskozimetre
 • Viskozitenin değişimi
 • Newtonien ve Newtonien olmayan sıvılar
 • İdeal akışkan
 • Sıkıştırılabilirlik (esneklik)
 • Buharlaşma ve buhar basıncı
 • Yüzey gerilimi
 • Eğri yüzeylerde yüzey gerilimi etkisi
 • Kılcal borular
 • İzotropi
 • Mekanik ortam olarak sıvılar
 • Sorular


3. Bölüm - Hidrostatik

 • Bir noktadaki basınç
 • Bir noktada basıncın değeri
 • Basınç yüksekliği
 • Hidrostatik paradoks
 • Hidrostatik uygulamaları
 • Birleşik kaplar
 • Su cenderesi (hidrolik pres)
 • Hidrofor
 • Barometre
 • Manometre
 • Barometre ve manometre basınçları
 • Yüzeylere gelen basınç kuvvetleri
 • Düzlem yüzey hali
 • Eğri yüzey hali
 • Kaldırma kuvveti
 • Batık cisimlerin stabiliteleri
 • Yüzen cisimlerin stabiliteleri
 • İvmeye maruz durgun sıvı kitleleri
 • Tabii koordinatlarda denge denklemi
 • Kartezyen koordinatlarda denge denklemleri
 • Eşbasınç yüzeyleri
 • Kuvvet potansiyeli
 • Doğrusal ivmeye maruz durgun sıvılar
 • Merkezcil ivmeye maruz sıvı kütleleri


4. Bölüm - Kinematik Kavramlar, Akımın Tasvir ve Tasnifi

 • İnceleme yöntemleri
 • Akım çizgisi, akım borusu, akım ipçiği
 • Akım çizgisi
 • Akım borusu ve akım ipçiği
 • Laminer ve türbülanslı akımlar
 • Üniform ve değişken akımlar (akım alanı biçimi)
 • Kararlı ve kararsız akımlar
 • Kesitsel hız dağılımı
 • Üç, iki ve bir boyutlu akımlar
 • İvme
 • İki boyutlu akım halinde ivmenin tabii koordinatlarda ifadesi
 • İvmenin kartezyen koordinatlarda ifadesi
 • Çevrinti
 • Sirkülasyon

 

5. Bölüm - Temel Kanunların Diferansiyel Denklemleri

 • Tabii koordinatlarda diferansiyel denklemler
 • Süreklilik denklemi
 • Hareket denklemleri
 • Momentum denklemi
 • Enerji denklemi
 • Kartezyen koordinatlarda diferansiyel denklemler
 • Süreklilik denklemi
 • Hareket denklemleri
 • Momentum denklemleri

 

6. Bölüm - Türbülanslı Akım ve Sınır Tabakası

 • Türbülanslı akımda hız bileşenleri
 • Kritik hız
 • Ayırdetme kriteri: Reynolds sayısı
 • Basit türbülans modelleri
 • Türbülanslı akımda hız dağılımı
 • Sınır tabakası
 • Dahili akımlarda sınır tabakası
 • Harici akımlarda sınır tabakası
 • Sınır tabakası denklemleri
 • Sınır tabakasının ayrılması
 • Cidar pürüz derecesi ve sınır tabakası
 • Sürükleme kuvveti


7. Bölüm - Bir Boyutlu Akımlar

 • Bir boyutlu ideal akımlar
 • Süreklilik denklemi
 • Tabii koordinatlarda hareket denklemleri
 • Bernoulli denklemi
 • Bernoulli denklemi uygulamaları
 • Momentum denklemi
 • Momentum denklemi uygulamaları
 • Bir boyutlu gerçek akımlar
 • Süreklilik denklemi
 • Hareket denklemleri
 • Enerji denklemi
 • Akım borusunun bir boyutlu kabulü
 • Momentum denklemi
 • Bir boyutlu laminer akımlar
 • Bir boyutlu türbülanslı akımlar


8. Bölüm - Üç ve İki Boyutlu Akımlar

 • Üç ve iki boyutlu ideal akımlar
 • Euler denklemleri
 • Çevrintisiz (potansiyel) akımlar
 • Hız potansiyeli ve potansiyel fonksiyonu
 • Akım fonksiyonu
 • Potansiyel akımların temel denklemi
 • Akım ağı
 • Potansiyel akım teorisinin uygulamaları
 • Gözenekli ortamlarda akım
 • Üç ve iki boyutlu gerçek akımlar
 • Navier-Stokes denklemleri
 • N-S. denklemlerinin özel hal çözümleri


9. Bölüm - Boyut Analizi

 • Boyut homojenliği
 • Büyüklüklerin boyutça tasnifi
 • Çok kullanılan boyutsuz büyüklükler
 • Denklemlerin boyutsuzlaştırılması
 • Rayleigh yöntemi ile analiz
 • Buckingham yöntemi ( p teoremi) ile analiz
 • Deneysel çalışmaların sistemleştirilmesi


10. Bölüm - Model Teorisi

 • Benzerlik
 • Geometrik benzerlik
 • Kinematik benzerlik
 • Dinamik benzeşim
 • Reynolds modelleri
 • Froude modelleri
 • Yüksek Reynolds sayılı akımlar
 • Distorsiyonlu modeller
su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.