SU VE ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ - II

SU VE ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ - II
Kitabın Yazarı : Prof. Dr. Yılmaz MUSLU
Boyutları : 165x235 mm
Sayfa Sayısı : 342
Basım Yılı : 2014
ISBN : 978-975-6455-53-1 (2.c)
KDV Dahil Fiyatı : 25.00 TL
Adet:

SU VE ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ - II Kitabı İçindekiler

SU VE ATIKSU MÜHENDİSLİĞİ CİLT 2 (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı)
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü

 • Temel Kavramlar
 • Çevreyi Temizleyen Tabii Mekanizmalar
 • Çeşitli Çevre Sorunlarına Toplu Bir Bakış
 • Dünyada Su Problemi
 • Hava Kirlenmesi
 • Çevre Kirlenmesinin Boyutları
 • Tabiatta Bulunan Suların Özellikleri
 • Suların ve Atıksuların Muayenesi
 • Su Kalitesi ve Kirlenme
 • Göl Kirlenmesi
 • Akarsu Kirlenmesi
 • Deniz Kirlenmesi
 • Ötrofikasyon
 • Suların Tasfiyesi
 • Atıksuların Tasfiyesi
 • Kullanılmış Suların Arazide Arıtılması
 • Göl ve Haznelerde Su Kalitesi Yönetimi ve Alg Kontrolü
 • Su Kalitesi Yönetimi İle İlgili Literatürden Vak´a Takdimleri (Sunumları)

Kitabın içindekiler kısmını daha detaylı incelemek için tıklayınız.

Altta bu kitabının birinci baskısının kapağı görülmektedir.

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.