;

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI ve MODELLEME İLKELERİ (Genişletilmiş 2.Baskı)

Kitabın Yazarı : Zekai ŞEN
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 236
Basım Yılı : 2009
ISBN : 978-975-6455-41-8
KDV Dahil Fiyatı : 45.00 TL

Bu kitabı elektronik kitap olarak aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz.

https://play.google.com/store/books/details?id=-k5gEAAAQBAJ

BÖLÜM 1 - ENERJİ VE TOPLUM

 • Enerji Kullanımı Tarihçesi
 • Enerji ve Güç
 • Enerji Türleri
 • Dünya Enerji Kaynakları
 • Enerji Kullanımı ve İsrafın Önlenmesi
 • Fosil Enerji Kaynaklarının Sorunları
 • CO2 Gazı Kaynakları ve Azaltılma Çareleri
 • İklim Değişikliğinin Çevre Üzerine Beklenen Etkileri
 • Ozon Tabakasının İncelmesi
 • Enerji Arz ve Talebi

BÖLÜM 2 - ENERJİ VE DOĞA

 • Enerji Çevrimi
 • Fosil Kaynaklar
 • Temiz Kaynaklar
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çözüm mü?
 • Türkiye Yenilenebilir Enerji Kaynakları

BÖLÜM 3 - GÜNEŞ ENERJİSİ

 • Doğal Güneş Işınım Enerjisi
 • Güneş Enerjisi Teknolojileri
 • Güneş Toplayıcıları
 • Düşük Sıcaklıklı Güneş Enerjisi Uygulamaları
 • Doğrudan Güneş Enerjisi
 • Güneş Işınımı Hesap Elemanları
 • Güneş Deklinasyonu
 • Güneş Günü ve Zamanı
 • Atmosfersiz Ortamda Güneş Işınımı Hesapları
 • Atmosferli Ortamda Güneş Işınımı Hesaplamaları
 • Angström Güneş Enerjisi Modeli
 • Şahin ve Şen Yöntemi
 • Şen Yöntemi
 • Güneş Isısı ve İlgili Kanunlar
 • Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli

BÖLÜM 4 - RÜZGAR ENERJİSİ

 • Atmosferdeki Hareket Ölçekleri
 • Uzay Değişimleri
 • Zaman Değişkenliği
 • Rüzgar Enerjisini Etkileyen Faktörler
 • Yön, Şiddet ve Rüzgar Gülü
 • Rüzgar Ortalama Hızı
 • Rüzgar Hızı Dağılım Fonksiyonu
 • Rüzgar Gücü
 • Rüzgar Haritaları
 • Rüzgar Çiftlik ve Türbinleri
 • Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri
 • Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri
 • Türbine Göre Rüzgar Enerjisi Hesaplaması
 • Rüzgar Santrali Kurma Özet Bilgileri
 • Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulması Aşamaları
 • Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
 • Pratik Rüzgar Enerjisi Hesaplamaları

BÖLÜM 5 - JEOTERMAL ENERJİ

 • Jeolojik Sebepler
 • Fizik Kanun
 • Volkanik Isı Depoları ve Akışkanlar
 • Tortul Kütlelerde Isı Kaynakları
 • Kristal Kayaçlar
 • Türkiye Jeotermal Enerjisi Potansiyeli

BÖLÜM 6 - CANLIKÜTLE (BİOKÜTLE) ENERJİSİ

 • Işınımbirleşmesi (Fotosentez) (Photo: Işık, Sentez: Birleştirme)
 • Canlıkütlenin Bügünkü Durumu
 • Enerji Olarak Biokütle
 • Güneş Enerjisi Deposu Olarak Biokütle
 • Biogaz
 • Diğer Canlıkütle Kaynakları
 • Türkiye Canlıkütle Enerji Potansiyeli

BÖLÜM 7 - SU ENERJİSİ (HİDROELEKTRİK)

 • Enerji ve Su
 • Tarihi Gelişme
 • Su Gücü
 • Su Enerjisi Hesaplamaları
 • Dünya Hidroelektrik Potansiyeli
 • Su Tekerleği Tipleri
 • Türbinler
 • Hidroelektrik Santrali (HES)
 • Türbin Tipleri
 • Türkiye’de Su Enerjisi Potansiyeli

BÖLÜM 8 - DALGA VE GELGİT ENERJİSİ

 • Dünyadaki Yaklaşım ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi
 • Dalga Enerjisi Fizik İlkeleri
 • Güç Hesaplamaları
 • Dalga Enerjisi
 • Teknolojik Öncelikler
 • Kısa, Orta ve Uzun Dönemli Stratejiler
 • Gelgit Enerjisi
 • Temel Fizik Kuralları
 • Güç Üretimi
 • Türkiye Dalga Enerjisi Verimliliği

BÖLÜM 9 - HİDROJEN ENERJİSİ VE GELECEĞİ

 • Hidrojenin Özellikleri
 • Hidrojen Enerjisinin Faydaları
 • Hidrojen Enerjisinin Elde Edilmesi
 • Hidrojen Depolaması
 • Hidrojen Taşınması
 • Dağıtım Yöntemleri
 • Yakıt Pilleri
 • Güneş Hidrojen
 • Türkiye Hidrojen Enerjisi Verimliliği

Bu kitabı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz:

https://www.garantikitap.com/kitap/temiz-enerji-kaynaklari-ve-modelleme-ilkeleri-zekai-sen-9789756455418


;