TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI ve MODELLEME İLKELERİ (Genişletilmiş 2.Baskı)

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI ve MODELLEME İLKELERİ (Genişletilmiş 2.Baskı)
Kitabın Yazarı : Zekai ŞEN
Boyutları : 165x240 mm
Sayfa Sayısı : 236
Basım Yılı : 2009
ISBN : 978-975-6455-41-8
KDV Dahil Fiyatı : 25.00 TL
Adet:

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI ve MODELLEME İLKELERİ (Genişletilmiş 2.Baskı) Kitabı İçindekiler

BÖLÜM 1 - ENERJİ VE TOPLUM

 • Enerji Kullanımı Tarihçesi
 • Enerji ve Güç
 • Enerji Türleri
 • Dünya Enerji Kaynakları
 • Enerji Kullanımı ve İsrafın Önlenmesi
 • Fosil Enerji Kaynaklarının Sorunları
 • CO2 Gazı Kaynakları ve Azaltılma Çareleri
 • İklim Değişikliğinin Çevre Üzerine Beklenen Etkileri
 • Ozon Tabakasının İncelmesi
 • Enerji Arz ve Talebi

BÖLÜM 2 - ENERJİ VE DOĞA

 • Enerji Çevrimi
 • Fosil Kaynaklar
 • Temiz Kaynaklar
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çözüm mü?
 • Türkiye Yenilenebilir Enerji Kaynakları

BÖLÜM 3 - GÜNEŞ ENERJİSİ

 • Doğal Güneş Işınım Enerjisi
 • Güneş Enerjisi Teknolojileri
 • Güneş Toplayıcıları
 • Düşük Sıcaklıklı Güneş Enerjisi Uygulamaları
 • Doğrudan Güneş Enerjisi
 • Güneş Işınımı Hesap Elemanları
 • Güneş Deklinasyonu
 • Güneş Günü ve Zamanı
 • Atmosfersiz Ortamda Güneş Işınımı Hesapları
 • Atmosferli Ortamda Güneş Işınımı Hesaplamaları
 • Angström Güneş Enerjisi Modeli
 • Şahin ve Şen Yöntemi
 • Şen Yöntemi
 • Güneş Isısı ve İlgili Kanunlar
 • Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli

BÖLÜM 4 - RÜZGAR ENERJİSİ

 • Atmosferdeki Hareket Ölçekleri
 • Uzay Değişimleri
 • Zaman Değişkenliği
 • Rüzgar Enerjisini Etkileyen Faktörler
 • Yön, Şiddet ve Rüzgar Gülü
 • Rüzgar Ortalama Hızı
 • Rüzgar Hızı Dağılım Fonksiyonu
 • Rüzgar Gücü
 • Rüzgar Haritaları
 • Rüzgar Çiftlik ve Türbinleri
 • Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri
 • Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri
 • Türbine Göre Rüzgar Enerjisi Hesaplaması
 • Rüzgar Santrali Kurma Özet Bilgileri
 • Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulması Aşamaları
 • Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
 • Pratik Rüzgar Enerjisi Hesaplamaları

BÖLÜM 5 - JEOTERMAL ENERJİ

 • Jeolojik Sebepler
 • Fizik Kanun
 • Volkanik Isı Depoları ve Akışkanlar
 • Tortul Kütlelerde Isı Kaynakları
 • Kristal Kayaçlar
 • Türkiye Jeotermal Enerjisi Potansiyeli

BÖLÜM 6 - CANLIKÜTLE (BİOKÜTLE) ENERJİSİ

 • Işınımbirleşmesi (Fotosentez) (Photo: Işık, Sentez: Birleştirme)
 • Canlıkütlenin Bügünkü Durumu
 • Enerji Olarak Biokütle
 • Güneş Enerjisi Deposu Olarak Biokütle
 • Biogaz
 • Diğer Canlıkütle Kaynakları
 • Türkiye Canlıkütle Enerji Potansiyeli

BÖLÜM 7 - SU ENERJİSİ (HİDROELEKTRİK)

 • Enerji ve Su
 • Tarihi Gelişme
 • Su Gücü
 • Su Enerjisi Hesaplamaları
 • Dünya Hidroelektrik Potansiyeli
 • Su Tekerleği Tipleri
 • Türbinler
 • Hidroelektrik Santrali (HES)
 • Türbin Tipleri
 • Türkiye’de Su Enerjisi Potansiyeli

BÖLÜM 8 - DALGA VE GELGİT ENERJİSİ

 • Dünyadaki Yaklaşım ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi
 • Dalga Enerjisi Fizik İlkeleri
 • Güç Hesaplamaları
 • Dalga Enerjisi
 • Teknolojik Öncelikler
 • Kısa, Orta ve Uzun Dönemli Stratejiler
 • Gelgit Enerjisi
 • Temel Fizik Kuralları
 • Güç Üretimi
 • Türkiye Dalga Enerjisi Verimliliği

BÖLÜM 9 - HİDROJEN ENERJİSİ VE GELECEĞİ

 • Hidrojenin Özellikleri
 • Hidrojen Enerjisinin Faydaları
 • Hidrojen Enerjisinin Elde Edilmesi
 • Hidrojen Depolaması
 • Hidrojen Taşınması
 • Dağıtım Yöntemleri
 • Yakıt Pilleri
 • Güneş Hidrojen
 • Türkiye Hidrojen Enerjisi Verimliliği

Altta bu kitabın birinci baskısının kapağı görülmektedir:

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.