Su Vakfı Dergi Faaliyetleri

Su Vakfı Dergi Faaliyetleri

Su Vakfı tarafından Su, Yenilenebilir Enerjiler ve İklim Değişikliği konularında bilimsel yenilikler, bilgi aktarımı ve tartışma ortamları geliştirmek için üç tane yeni bilimsel dergi bilim dünyamıza kazandırılmıştır.

Bu dergilerden Su Kaynakları dergisi ile İklim Değişikliği ve Çevre dergisi dergipark üzerinde online olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Bütün yayınların tarafsız hakem sürecinden geçirildiği bu dergilerin ülkemiz bilim dünyasına hayırılı olmasını dileriz. Dergiler ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Su Kaynakları Dergisi
İklim Değişikliği ve Çevre Dergisi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dergisi

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.