Su Vakfı İnternet Faaliyetleri

Su Vakfı İnternet Faaliyetleri

Su Vakfı şu anda dokuz ayrı site ile internette faaliyet göstermektedir. Bunların en başında şu anda ziyaret etmekte olduğunuz vakfımızın ana sitesi olan SU VAKFI web sitesi gelmektedir.

Diğer web sitelerimiz ise:

Yurt dışındaki ziyaretçilerimize vakfımızı İngilizce olarak tanıttığımız

www.turkwater.org

22 Mart Dünya Su Günü'nü tanıtmak amacıyla hazırladığımız web sitemiz:

www.dunyasugunu.org

Vakfımız bünyesinde yerli ve yabancı öğrencilere kısa kurlar düzenlediğimiz Su Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Merkezimizin (Water Engineering Research & Development Center – WERDEC) faaliyetlerini tanıttığımız ve İngilizce yayınlanan

www.werdec.org

Yine vakfımız bünyesinde yerli ve yabancı öğrencilere kısa kurlar düzenlediğimiz Yenilenebilir Enerji Araştırma ve Geliştirme Merkezimizin (Renewable Energy Research & Development Center – RERDEC) faaliyetlerini tanıttığımız ve İngilizce yayınlanan

www.rerdec.org

WERDEC ve RERDEC ile aynı misyonu İklim Değişikliği alanında üstlenen, yine Su Vakfı’na bağlı İklim - Çevre Araştırma Geliştirme Merkezimizin (Climate - Environment Research & Development Center - CLERDEC) faaliyetlerinin yeraldığı

www.clerdec.org

Su konusunda makalelerin yayınlandığı hakemli bilimsel dergimiz SU KAYNAKLARI DERGİSİ'ne ait

www.sukaynaklaridergisi.com

İklim ve çevre konularında makalelerin yayınlandığı hakemli bilimsel dergimiz İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÇEVRE DERGİSİ'ne ait

www.iklimdergisi.com

Yenilenebilir enerjiler konusunda makalelerin yayınlandığı hakemli bilimsel dergimiz YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DERGİSİ'ne ait

www.yenilenebilirenerjidergisi.com

su vakfı
SU VAKFI'NIN AMACI

Vakfımız suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki önemini insanımıza anlatmak, suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir.